Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

§1

Postanowienia ogólne

 1. Strona Administratora korzysta z tzw. technologii ledzcych, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umoliwia ulepszanie strony pod ktem potrzeb uytkowników ją odwiedzajcych.

 2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny adnych informacji, z wyjtkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urzdzeniu kocowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej Strony.

 4. Mogą to być cookies własne (pochodzce bezporednio z tej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzce z innych stron internetowych)

 5. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartoci strony internetowej do indywidualnych potrzeb Uytkownika oraz potrzeb innych odwiedzajcych ją uytkowników. Umoliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób uytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszaj. Dziki temu moemy ulepszać stronę internetow, jej zawartość, strukturę i wygld.

 6. Administrator stosuje nastpujce pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

  a) Piksel konwersji Facebooka oraz reklamy tworzone poprzez portal Facebook Facebook Ads (Facebook Custom Audiences) – w celu zarzdzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator moe również kierować treci reklamowe do Uytkownika poprzez portal Facebook w ramach reklam kontaktowych.

  Narzdzie Piksel Facebooka dostarczane jest przez Meta Platforms Irleand Limited oraz jej spółki powizane. To narzdzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Uytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do okrelonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Administrator moe również kierować treci reklamowe do Uytkownika poprzez portal Facebooka w ramach reklam kontaktowych.

Administrator moe take prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegajcy na promocji i reklamie usług kierowany do osób, które wyraziły zgodę na wysyłkę ofert (lub osób do nich podobnych lub do uytkowników, którzy polubili Fanpage) w ten sposób, e podane adresy e-mail zostają wgrane do narzdzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited tzw. menadera reklam, a nastpnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upowanione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, e osoby te są jednoczenie uytkownikami platformy Facebook (posiadają tam załoone konto). Kadorazowo dane te są kasowane po zakoczeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzdzia zaktualizowana baza kontaktów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatnoci portalu Facebook pod tym linkiem https:// www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/ terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez kadego Uytkownika.

Informacje zbierane w ramach uywania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Uytkownika. Pokazują ogólne dane na temat uytkowników: lokalizacj, wiek, płe, zainteresowania. Dostawca portalu Facebook mołączyć te informacje z informacjami jakie Uytkownik przekazuje mu w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a nastpnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi załoeniami i celami.

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami zwizanymi z uyciem narzdzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzdzia, jak również zarzdzanie swoimi ustawieniami prywatnoci w portalu Facebook. Wicej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W kadej chwili mona zrezygnować z plików cookies odpowiedzialnych za wywietlanie reklam remarketingowych np. na https://www.facebook.com/help/1075880512458213/.

Uytkownik korzystajc ze strony wyraa zgodę na instalację wskazanego cookie na swoim urzdzeniu kocowym.

b) Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Uytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Uytkownik trafił na bieżącą stronę internetow. Pomagają udoskonalić Stron. Narzdzie to stosowane jest na mocy umowy zawartej z Google Ireland Limited przy czym dostarczane jest przez firm

Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegajcym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co nastpnie umoliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.

W ramach korzystania z narzdzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Uytkownika, umoliwiajcych jego identyfikacj.

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami zwizanymi z uyciem narzdzia Google Analytics, moliwocią wyłączenia kodu ledzcego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzdzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.

c) Narzdzia służące do oceny efektywnoci kampanii reklamowych GoogleAds 

-wcelu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Administrator nie gromadzi adnych danych, które pozwalałyby na identyfikację danych osobowych Uytkownika. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatnoci Google w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich ewentualnego wyłączenia z poziomu przegldarki Uytkownika.

d) Cookies służące do odzyskiwania porzuconych koszyków i aktywnoci Uytkownika na stronie sklepu internetowego,

w celu skierowania do Uytkownika komunikacji reklamowej zwizanej z niezakoczonym zamówieniem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

e) Treci z portali i stroninternetowych zewntrznych dostawców,

Administrator moe osadzać na Stronie treci z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewntrznych podmiotów. W szczególnoci mogą to być filmy z serwisu You Tube czy Vimeo oraz nagrania dwikowe w portalu SoundCloud.

Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treci jakich dokonał Uytkownik.

Jeli nie chcesz, eby miało to miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeli posiadasz tam konto i jesteś zalogowany) zanim odwiedzisz moją Stronę lub nie odtwarzaj danych treci na Stronie. Moesz też zmienić ustawienia swojej przegldarki i zablokować wywietlanie Ci okrelonych treci z okrelonych portali.

Odtwarzajc nagrania dostpne w portalu SoundCloud, korzystasz z usług wiadczonych przez SoundCloud, który jest samodzielnym podmiotem wiadczcym na rzecz Uytkownika usługi drogą elektroniczn. Szczegóły w zakresie przetwarzania danych osobowych przez SoundCloud zawiera polityka prywatnoci tego portalu: https:// soundcloud.com/pages/privacy i polityka cookies : https://soundcloud.com/pages/cookies, a take regulamin : https://soundcloud.com/terms-of-use.

You Tube

Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google Ireland Limited i pozwala na odtworzenie nagrań znajdujcych się na stronach Administratora. You Tube moe zapisywać na urzdzeniu Uytkownika pliki cookies o odtworzeniach nagrań i przypisuje je do konta Uytkownika na You Tube, jeli jest zalogowany.

Korzystajc z nagrań umieszczonych w portalu YouTube, Uytkownik korzysta z usług wiadczonych drogą elektroniczną przez Google Ireland Limited. Szczegóły w zakresie przetwarzania danych osobowych przez You Tube zawiera Polityka prywatnoci i regulamin tego portalu: https://policies.google.com/privacy https://www.youtube.com/t/terms.

Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatnoci kadego z dostawców powyszych usług w celu poznania moliwoci dokonywania zmian i ustawie, zapewniajcych ochronę praw Uytkownika.

W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamkniciu przegldarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urzdzeniu kocowym uytkownika, co umoliwia rozpoznanie przegldarki przy kolejnym wejciu na stron, przez czas okrelony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunicia przez Uytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przegldania stron internetowych (przegldarka internetowa) domylnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urzdzeniu kocowym Uytkownika. Uytkownicy Serwisu mogą dokonać w kadym czasie zmiany ustawień dotyczcych plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególnoci w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przegldarki internetowej bdź informować o ich kadorazowym zamieszczeniu w urzdzeniu Uytkownika Strony. Szczegółowe informacje o moliwoci i sposobach obsługi plików cookies dostpne są w ustawieniach oprogramowania (przegldarki internetowej).

7.Administrator informuje, e ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalnoci dostpne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.

8.Wicej informacji na temat plików cookies dostpnych jest pod adresem http:// wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przegldarki internetowej.

§2

Zgoda na pliki cookies

Podczas pierwszego wejcia na Stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, moliwe działania wskazane w komunikacie, eby móc dalej korzystać z zawartoci Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyraenie zgody. Jeeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Stron. Zawsze te, moesz zmienić ustawienia swojej przegldarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w przegldarce Uytkownika znajdują się niezbdne informacje.

§3

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

 2. Kade zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Uytkownika, datę i czas serwera, informacje o przegldarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Uytkownik.

 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 4. Logi serwera służą do administrowania Stron, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza

  osobami i podmiotami upowanionymi do administrowania serwerem.

 5. Administrator nie wykorzystuje w aden sposób logów serwera do identyfikacji Uytkownika.